Prefbeton

Organizatia Patronala a Producatorilor de Prefabricate din Beton

Scopul organizatiei patronale a producatorilor de prefabricate din beton este:

 • Promovarea produselor din beton prefabricat;
 • Reprezentarea, sustinerea si apărarea intereselor tehnice, economice si juridice referitoare la comertul si industria produselor din beton prefabricat;
 • Dezvoltarea şi încurajarea cooperării in domeniul stiinţific, tehnic şi de     standardizare;
 • Stimularea contactelor între specialiştii din ţară.

Principalele activitati desfasurate de organizatia patronala a producatorilor de prefabricate din beton sunt:

 • studierea si adoptarea celor mai potrivite masuri pentru rezolvarea problemelor de interes pentru membri, in acord cu scopul si obiectivele Organizatiei;
 • reprezentarea membrilor in organisme internaţionale la care organizatia este afiliata;
 • organizarea de conferinţe, simpozioane, dezbateri, seminarii, expoziţii privind sectorul producatoriilor de beton prefabricat;
 • publicarea si editarea de studii, publicaţii si materiale cu caracter tehnico- informativ privind rezultatele cercetărilor in domeniul beton prefabricat, in plan intern si internaţional;
 • colaborari cu persoane fizice si juridice, unitati economice sau de cercetare, proiectare, invatamant, etc, pentru realizarea unor interese tehnice, economice sau de alta natura ale membrilor;
 • participarea prin reprezentanţi la manifestari interne si internaţionale de interes pentru domeniul de activitate;
 • participarea in structurile de coordonare si gestionare a programelor cu Uniunea Europeana.

Obiectivele organizatiei patronale a producatorilor de prefabricate din beton sunt:

 • Reprezentarea membrilor in promovarea, sustinerea si apararea intereselor profesionale, tehnice, economice si juridice in raport cu Guvernul Romaniei, Parlamentul Romaniei si cu alte institutii ale administratiei publice centrale si locale sau cu orice alte organisme, pe plan intern si international;
 • Emiterea de avize consultative pentru initierea si promovarea propunerilor de acte normative pentru reglementarea activitatii din sectorul de interes al producătorilor de beton prefabricat;
 • Organizarea sau contributia la organizarea congreselor, conferinţelor, seminariilor, întâlnirilor si vizitelor de studii;
 • Elaborarea şi difuzarea sau contributii la elaborarea şi difuzarea de documente ştiinţifice, tehnice şi de promovare, în scris sau în format electronic;
 • Finanţarea sau contributii la finanţarea, studiilor sau lucrărilor ştiinţifice şi/sau tehnice, toate în sfera de interes a organizatiei;

Membri consiliului director

Gabriel Colobatiu – Presedinte
email:  gabriel.colobatiu@prefbeton.ro

Bogdan Bulgaria – Vicepresedinte
email : bogdan.bulgaria@asacons.ro;

Gabriel Neculae – membru CD
email : gabriel.neculae@sw-umwelttechnik.ro